Älykäs kaupunkivesiliikenne -Kaupunkilautan käyttöenergiavaihtoehtojen tarkastelu

Cover for article 'Älykäs kaupunkivesiliikenne -Kaupunkilautan käyttöenergiavaihtoehtojen tarkastelu'

Tässä raportissa tarkastellaan Turun lähivesillä liikkuvien autonomisten lautta-alusten energiaratkaisuja. Tavoitteena on vertailla eri koneistovaihtoehtojen teknisiä ratkaisuja, ympäristövaikutuksia, turvallisuutta, luotettavuutta sekä investointi- ja käyttökustannuksia. Lisäksi haluttiin antaa suosituksia autonomisten alusten energiaratkaisuista kaupunkivesiliikenteessä.

Kaupunkilautan-kayttoenergiavaihtoehtojen-tarkastelu