Siirry sisältöön

8 hanketta rahoitukseen syksyn 2017 EAKR-hausta

02.03.2018 | 6AikaUutiset

6Aika-strategian johtoryhmä teki rahoitusesitykset EAKR-pilottihankkeista kokouksessaan 1.3.2018. Uudenmaan liitolle esitetään rahoitettavaksi kahdeksaa hankehakemusta.

Syksyn 2017 EAKR-hankehaku oli kaksivaiheinen. Ideavaihe alkoi 14.9.2017 ja päättyi 27.10.2017. Kaikki määräaikaan mennessä jätetyt ideat (33 kpl) arvioitiin ja niille annettiin palaute. Parhaat saivat sekä kuutoskaupunkien että rahoittajan eli Uudenmaan liiton sparrausta hankehakemuksen tekoon. Varsinaisia hankehakemuksia pystyi jättämään 19.1.2018 asti.

Hankehaun aihealueina olivat kestävän kehityksen ratkaisut, hyvinvointia edistävät palvelut ja yritysten kasvua tukevat palvelukokonaisuudet.

Hankehakemuksia jätettiin 13

Määräaikaan mennessä EURA-järjestelmään jätettiin yhteensä kolmetoista hankehakemusta. Rahoitettaviksi esitetään seuraavaa kahdeksaa hanketta:

Hakemusnumero 305053
Kasvun ekosysteemit – yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä

Hakemusnumero 305056
Energiaviisaat kaupungit (EKAT)

Hakemusnumero 305042
Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, CircVol

Hakemusnumero 304877
Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Hakemusnumero 304973
Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe)

Hakemusnumero 305048
Citylogistiikan uudet ratkaisut

Hakemusnumero 305081
ROBOREEL (Robotiikasta Resilienssiä ja Elinvoimaa)

Hakemusnumero 305060
Taloyhtiöiden cleantech-markkinoiden ja MyDatan kehittäminen

Uudenmaan liitto käy hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvottelut. Näiden kahdenkeskisten neuvottelujen jälkeen rahoittaja tekee juridiset rahoituspäätökset.