Siirry sisältöön

6Aika-tuloksia Oulusta: Ennakkoluuloton ajattelu ja yhdessä tekeminen avaimia työllisyys­hankkeiden onnistumisiin

23.04.2021 | OuluUutiset

Työkykykoordinaattori Sanna Syrén Oulun kaupungilta työskenteli 6Aika DuuniPolku-hankkeessa.

6Aika-strategia siirsi ja laajensi työllistämisen näkökulmaa esteistä ja rajoitteista mahdollisuuksien näkemiseen ja toteuttamiseen. DuuniPolku-hanke edisti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä ja yrittäjyyttä, ja Game Time -hanke johdatti työttömiä 17–29-vuotiaita nuoria pelialalle. Osaamo-hanke taas kehittää työllisyyden ja yrittäjyyden palvelukokonaisuutta.

Työttömyyden hoidossa kohtaa toisinaan toivottomuuden tunnetta, mutta 6Aika-strategiassa tähtäsimme korkeammalle. Ennakkoluuloton ajattelu, yhdessä tekeminen ja mahdollisuuksien löytäminen syrjäyttivät voimallaan työllistymisen esteitä ja rajoitteita.

Näin sanoo DuuniPolku-hankkeen koordinaattori Sanna Syrén, joka kiittää kuutoskaupunkeja toisiaan täydentävistä näkökulmista ja hyvien toimintamallien ja käytänteiden jakamisesta.

– Aina pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, sillä kuutoskaupunkien tarpeet ovat lopulta aika samanlaiset. 6Aika-strategia avarsi tekemistä ja toimintaa: kun asioita ymmärretään laajemmin, niitä osataan kentällä myös yhdistää käytännössä, hän sanoo.

Osaaminen lisää työllistymistä ja työ tuo hyvinvointia ja lisää merkityksellisyyttä elämään, tiivistää Syrén. Hän korostaa DuuniPolku-hankkeen tuomaa uutta näkökulmaa työnantajien ja yritysten tarpeiden kuuntelijana.

– Pitää ymmärtää työllistymispolun alussa olevan nuoren tai jo ikääntyneemmän työnhakijan tarpeet, mutta ihan yhtä tarkkaan pitää osata selvittää yrityksen tarve ja luoda avoin ja luottamuksellinen suhde työnantajaan.

DuuniPolku edisti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä ja yrittäjyyttä. Kuutoskaupungeissa hankkeessa oli mukana lähes 900 työnhakijaa ja opiskelijaa. Yrityksiä toimintaan osallistui 180. Oulussa otettiin yhteyttä 250 yritykseen, ja mukana oli 80 työnhakija-asiakasta. Numeroiden takana on monta upeaa työllistymisen tarinaa.

– Paras palaute oli, että saimme 96 % yrityksiin valmennetuista henkilöistä työsuhteeseen. Muutenkin yhdessä tekemisen asenne poiki vain hyvää palautetta. Selvitimme tarkasti työnhakijan tilanteen ja osaamiset. Työnantajia pyysimme kuvaamaan osaamisen ja rekrytoinnin tarpeet. Näin työntekijä sai tavoitteensa mukaisen työpaikan ja työnantaja tarvettaan vastaavan osaajan yritykseensä, kertoo Sanna Syrén.

Suoraviivainen toiminta tuotti DuuniPolussa tulosta. Hankkeessa ei Syrénin mukaan vain lähdetty katselemaan tilannetta vaan aktiivisella asenteella taistelemaan jokaisesta työpaikasta. DuuniPolku toi myös uusia työkaluja ja käytänteitä työllistämiseen.

– Työnäytössä työnantaja antoi työnhakijalle tehtävän ja valvoi suorittamista.
Tämä oli nopea tapa nähdä osaaminen, ja työnhakija pystyi arvioimaan, ovatko työtehtävät häntä kiinnostavia, Syrén sanoo.

Toiseksi laadittiin konkreettisia tavoitteita työllistymiselle. Kolmikannassa yhteiskehittämisen periaatteilla tavoitteita myös arvioitiin ja seurattiin.

– Lisäksi osallistimme työyhteisöä mukaan uuden työntekijän vastaanottamiseen. Ilman kommunikaatiota on vaikea päästä uuden työn syrjään kiinni.

Yritysyhteistyö ja käytännöllinen toimintatapa avaintekijöitä Game Time -hankkeen onnistumisessa

Game Time -hankkeen kohderyhmää olivat työttömät 17–29-vuotiaat pelialasta kiinnostuneet nuoret. Pelialan valmennusohjelmia järjestettiin Oulun lisäksi Tampereella. Keskeinen kumppani Oulussa oli ammattikorkeakoulun Game Lab.

– Toimintatapamme oli maanläheinen ja käytännöllinen, ja Pelifarmi-valmennuksien keskiössä olivat ihmiset ja heidän osaamisensa, taustoittaa projektipäällikkö Marko Tiusanen.

Game Timea käynnistettäessä oli vaikea asettaa odotuksia, mutta lopputulos oli kaikkinensa Tiusaselle suuri positiivinen yllätys. Oulussa ensimmäisen valmennuksen reilusti yli sataan noussut hakijamäärä kertoi, että toiminnalle oli olemassa iso tilaus.

– Suuri vetovoima asetti haasteen osallistujavalinnalle, sillä piti löytää ne, joille valmennuksesta olisi todellista hyötyä. Samalla piti tasapainottaa ryhmää osaamisen ja kiinnostusten suhteen. Valmennettavien taustat vaihtelivat koulutusta vailla olevista nuorista aina korkeakoulutettuihin. Kaikki pohjautui nuorten kiinnostukseen tulla pelintekijöiksi, ja motivaatio oli tärkeä valintakriteeri.

Hakijoiden määrää merkittävämpi onnistuminen koettiin tärkeimmässä: nuorten työllistymisessä ja opintoihin ohjaamisessa pelialalle. Pelifarmi-valmennuksen käyneistä 2/3 jatkoi töihin tai opiskelemaan, ja vain 12 % palasi takaisin työnhakijaksi.

– Nuorten aito halu päästä tekemään sekä yritysmentoreiden ja toimijoiden verkosto olivat avainasioita hankkeen hyviin tuloksiin, summaa Tiusanen.

Game Timen aikaan peliala oli nosteessa Oulussa ja yritykset tarvitsivat lisää osaajia. Se oli otollinen lähtökohta yritysyhteistyölle ja verkostoitumiselle. Yritysvierailulla ja alan tapahtumissa toteutuneen tutustumisen jälkeen peliyritykset ottivat Game Timen nuoret vastaan positiivisesti.

– Valmiita ammattilaisia emme voineet luvata, mutta se ei haitannut. Yritykset etsivät uusia lahjakkuuksia, esimerkiksi tekijöitä johonkin ohjelmoinnin osa-alueeseen tai tietynlaiseen graafiseen suunnitteluun. Meiltä myös headhuntattiin tekijöitä projekteihin.

Palautteen perusteella Pelifarmi-valmennuksilla oli nuorille suuri merkitys myös sosiaalisena yhteisönä ja kokonaishyvinvoinnin parantajana.

Osaamo palvelee laaja asiakaskuntaa työnhakijoista yrityksen perustamista suunnitteleviin

BusinessOulu on päätoteuttaja viiden kaupungin ja neljän oppilaitoksen Osaamo-hankkeessa. Hankkeessa kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja työllisyyden ja yrittäjyyden palvelukokonaisuuden edistämiseksi.

Uudet ratkaisut helpottavat työnantajien rekrytointitarpeita ja osaavan työvoiman saatavuutta. Yhteistyö sujuu hankkeen tavoitteisiin sitoutuneiden kumppanien kanssa, sanoo Osaamo-hankkeen projektipäällikkö Marguerite Guibert.

– BusinessAsemalle perustettu työllisyys- ja yritysasioiden palveluneuvonta palvelee hyvin laajaa kohderyhmää: työssäkävijöitä, työnhakijoita, alanvaihtajia, yrittäjiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia, hän sanoo.

Marguerite Guibert puhuu jatkuvasta oppimisesta, jota Osaamossa kehitetty asiakaspalvelumalli tukee. Aina voi olla oikea heti mennä uralla eteenpäin kouluttautumalla, hankkimalla uusi työpaikka tai perustamalla yritys.

– BusinessAseman palveluneuvontaan voi tulla kuka vain, ja me ohjaamme aina oikean asiantuntijan luokse. Oulussa asiakas voi tulla paikan päälle tai varata etäyhteyden asiantuntijalle, ja palvelemme myös chatissa ja puhelimessa.

Oulun BusinessAsemalla työllisyyden, koulutuksen ja yrittämisen kokonaisuudessa palvelevat BusinessOulu, Oulun Seudun Uusyrityskeskus, TE-palvelut, OSAO Ovi, Oulun ammattikorkeakoulu ja pian myös Kela.

– Meidän työllisyys- ja elinkeinopalveluiden asiantuntijoiden asiakkaista yli 80 % ovat palautteen mukaan olleet hyvin tyytyväisiä palveluun, sanoo Marguerite Guibert.

Lisätietoja:

DuuniPolku-hanke
Sanna Syrén, BusinessOulu
sanna.syren (at) businessoulu.com

Osaamo-hanke
Marguerite Guibert, BusinessOulu
marguerite.guibert (at) businessoulu.com

6Aika-viestintä Oulussa
Sari Hyvärinen, Oulun kaupunki
sari.hyvarinen (at) ouka.fi

Teksti: Oulun kaupunki