Siirry sisältöön

6Aika-strategia on vahvistanut yhteistyötä kaupunkien ja yritysten välillä

Koululaiset testasivat Exoven pelisovellusta Helsinki 1878 -pienoismallin kanssa. Kokeilu oli osa Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta. Kuva: Yehia Eweis/Helsingin kaupunginmuseo.

Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa 6Aika-hankkeissa on ollut mukana jo lähes 4000 yritystä. Uudenlaisen yhteistyön ansiosta kaupunkiorganisaatioissa ymmärretään nyt paremmin yritysten tarpeita.

Yritykset ovat testanneet Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamissa 6Aika-hankkeissa uunituoreita tai uudistettuja tuotteita, palveluja tai toimintamalleja erilaisissa kaupunkiympäristöissä ja oikeiden käyttäjien kanssa.

Helsingin kaupungin elinkeino-osaston johtava asiantuntija ja 6Aika-ohjausryhmän jäsen Kimmo Heinonen kertoo, että kaupungit ovat haastaneet yrityksiä ratkomaan ongelmia muun muassa innovaatiohakukierroksilla.

– 6Aika-strategian vaikutuksesta yhteistyö kaupunkien ja yritysten välillä on lisääntynyt erityisesti innovaatiotoiminnassa, Heinonen sanoo.

Kokeilujen tarkoituksena on ollut kehittää tuotteista entistä paremmin toimivia. Kokeilussa voidaan selvittää myös sitä, miten uusiin tarpeisiin vastataan uusilla ratkaisuilla. Tästä on esimerkkinä Elisan ja Helsingin medialukion kokeilu Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa, jossa selvitettiin, miten Elisan 5G-ratkaisua voidaan hyödyntää opetuksessa etätilanteissa.

– Testbed Helsinki -sivustolla käynnistetään nyt jatkuvasti uusia kokeiluja eri toimialoilla, Heinonen sanoo.

Sivustolla on ollut viime aikoina auki kokeiluhakuja muun muassa opetuksessa hyödynnettäviin teknologioihin, ikäihmisten liikkumisen edistämiseen ja älyliikenteeseen liittyen.

Mies suojavarusteissa seisoo suuren jätekasan vieressä, jäte koostuu eristevilloista
Ekopartnerit selvitti eristevillan kierrättämiselle uusia mahdollisuuksia CircHubs-hankkeessa Turussa. Kuva: Johanna Liipola / Muotomyrsky.

Pilotit innostavat yrityksiä

Kaikilla kuutoskaupungeilla on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Tavoitteiden eteen tarvitaan toimenpiteitä, joita kaupungit, yritykset, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot ja kaupunkien asukkaat tekevät yhdessä.

Yritykset ovat 6Aika-strategian ansiosta paremmin perillä, minkälaisia kestävän kehityksen suunnitelmia kaupungeilla on ja miten kaupungit aikovat niitä toteuttaa.

Pirkko Eteläaho Business Tampereelta toimi projektipäällikkönä CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa. Tällä hetkellä hän työskentelee ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa.

– On ollut hienoa nähdä, että yritykset, toimialasta riippumatta, ovat kiinnostuneita ilmastotyöstä, hän sanoo.

Eteläaho kertoo, että yritykset ovat olleet innostuneita ilmastotyöhön liittyvistä piloteista, joihin he ovat voineet tarjota ratkaisujaan.

Eteläahon mukaan hankkeissa on pyritty vahvistamaan erityisesti samassa arvoketjussa toimivien yritysten välistä yhteistyötä. Esimerkiksi kiertotalouskeskusten ajankohtaisia asioita ja kehittämistarpeita koskevat tapaamiset ovat lisänneet yhteistyötä yritysten kesken.

– Tapaamisissa on käyty läpi alueiden kehitystarpeita sekä mietitty ratkaisuja ja yhteistyömahdollisuuksia yhdessä yritysten kanssa, Eteläaho kertoo.

Yritykset ovat pitäneet tärkeänä, että ne ovat saaneet tapahtumissa kontakteja tutkimus- ja koulutuskumppaneihin, kiertotalouskeskusten aluekehityksestä vastaaviin henkilöihin sekä alueilla jo toimiviin yrityksiin tai sinne ratkaisuja tarjoaviin yrityksiin.

– Näistä tapahtumista on lähtenyt hyviä jatkokeskusteluita, ideointia ja käytännön toteutuksia liikkeelle.

Infograafi yrityksistä, sisältää seuraavat tiedot: EAKR-hankkeissa on ollut mukana 3330 yritystä, ESR-hankkeissa 626 yritystä. Hankkeissa on kehitetty 806 tuotetta tai palvelua innovaatioalustoilla. Yritykset ovat antaneet 6Ajalle yleisarvosanan 4,4 (asteikko 1-5). 3 neljästä yrityksistä koki saaneensa hyötyä 6Ajasta. Yli 4 viidestä yrityksestä osallistuisi hankkeeseen uudelleen. Yritykset yhteiskehittävät tuotteitaan ja palveluitaan hankkeissa ja saavat niistä palautetta. Testaaminen julkisissa tiloissa on helpottunut hankkeiden ansiosta. Yritysten innovaatiokyvykkyydet ovat kasvaneet hankkeissa ja he ovat saaneet uusia verkostoja.

Yritykset tyytyväisiä uudenlaiseen yhteistyöhön

Kokeilumahdollisuuksien lisäksi 6Aika-hankkeet ovat tarjonneet yrityksille koulutuksia ja valmennuksia ajankohtaisista teemoista, kuten robotiikasta. Kasvun ekosysteemit -hankkeessa kuutoskaupungit ovat kehittäneet puolestaan kasvuhakuisille yrityksille tarkoitettuja innovaatiopalveluita ja -verkostoja.

Työllisyysalan 6Aika-hankkeet ovat valmentaneet työvoimaa yrityksiä varten ja luoneet uusia tilaisuuksia työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisille. Näissä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamissa hankkeissa oli ollut mukana 626 yritystä tähän talveen mennessä. Tämä nostaa 6Aika-strategiassa mukana olleiden yritysten kokonaismäärän lähes 4000 yritykseen.

Yritysten näkemykset 6Aika-hankkeisiin osallistumisesta ovat olleet valtaosin positiivisia. Tyytyväisyys näkyi 6Aika-strategiasta tehdyssä ulkoisessa arviossa: yritysten antaman yleisarvosanan keskiarvo oli 4,4 asteikolla 1–5. Yli neljä viidestä yrityksestä totesi, että osallistuisi uudelleen 6Aika-hankkeeseen.

Jatkumo kokeilujen ja hankintojen välille

Monet pk-yritykset ja startupit ovat oppineet toimimaan 6Aika-hankkeessa yhteistyössä ensin yhden kaupungin kanssa, minkä jälkeen niiden on ollut helpompi tehdä yhteistyötä muidenkin kaupunkien kanssa.

– Juuri skaalautuvuus muihin kaupunkeihin saattaa olla haaste, johon yritykset kaipaavat tukea, Eteläaho mainitsee.

Yrityksiä palvelee, jos kaupungit käyvät kehittämistarpeistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa keskusteluja yritysten kanssa. Myös kaupunkeja hyödyttää, jos ne tuntevat hyvin eri toimialojen markkinat. Tuntemus vaikuttaa muun muassa kaupunkien kykyyn kilpailuttaa hankintoja.

Kimmo Heinosen mukaan aikomuksena on, että kokeilualusta- ja testbed-toiminta kytkeytyisivät nykyistä tiiviimmin kaupungin tekemiin hankintoihin.

– Tämä liittyy siihen, että kaupungit haluavat edistää innovaatiomyönteisten markkinoiden syntyä, hän summaa.

Artikkeli on osa tänä talvena julkaistavaa artikkelisarjaa, jossa esittelemme 6Aika-strategian päätuloksia ja haastattelemme 6Aika-yhteistyön kehittymistä lähietäisyydeltä seuranneita konkareita.