Siirry sisältöön

6Aika-strategia on painanut ison jäljen kaupunkeihin – uudenlaista yritysyhteistyötä ja entistä tiiviimmät rivit

Kaikki kuutoskaupungit olivat mukana Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen työssä. Kuvassa tiimitapaaminen Turussa.

Kuutoskaupungit ovat tehneet 6Aika-strategiassa yhteistyötä vuodesta 2014 lähtien. Strategiassa on käynnistynyt lähes 60 hanketta, jotka ovat kehittäneet isoja kaupunkeja avoimemmiksi, älykkäämmiksi ja ilmastoviisaammiksi.

Kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu ovat tehneet 6Aika-strategian aikana entistä tiiviimmin yhteistyötä sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Kaupungit ovat ohjanneet strategiaa yhdessä, ja hankehauissa ne ovat sparranneet hakijoita ja päättäneet yhdessä rahoitettavista hankkeista.

6Aika on ollut viime vuosina käytännössä ainoa väylä suurten kaupunkien ohjelmamuotoiselle yhteistyölle. Yhdessä tekemisen lisäarvona on ollut mahdollisuus testata ja soveltaa hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja useamman kaupungin alueella.

Vaikka jokaisella kuutoskaupungilla on omat erityispiirteensä, kaupunkien tavoitteissa on monia yhteneväisyyksiä. Yksi tärkeimmistä kaupunkeja yhdistävistä tavoitteista on pyrkimys hiilineutraaliuteen. Monet 6Aika-hankkeet ovat tehneet työtä sen eteen, että kaupungit onnistuvat tavoitteessa. Hankeyhteistyön tuloksena on syntynyt esimerkiksi kansallinen kiertotalouskeskusten verkosto ja green deal -sopimus päästöttömistä työmaista.

– Ilman 6Aika-yhteistyötä kiertotalous kaupungeissa ei olisi kehittynyt näin pitkälle, sanoo BusinessOulun johtaja, 6Aika-johtoryhmän jäsen Juha Ala-Mursula.

Ala-Mursula nostaa Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen yhdeksi esimerkiksi merkittävästä 6Aika-strategian työstä. Kaupungit avasivat hankkeessa yhdessä dataa ja rajapintoja sekä rakensivat muun muassa yhteisen dataportaalialustan. Tieto on hyödynnettävissä kaupunkien portaaleista vapaasti kaikkien kaupunkiympäristöjen kehittämiseen.

Mies ja nainen palkinnon kanssa, näyttävät voitonmerkkiä. Iloinen tunnelma.
Johtaja Juha Ala-Mursula BusinessOulusta ja palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen Espoon kaupungilta vastaanottivat kansainvälisen ENTREPS-palkinnon 6Aika-strategialle vuonna 2018. Kuva: ENTREPS.

Uudenlainen yhteistyö yritysten kanssa yksi päätuloksista

Erityisasiantuntija Aino Ukkola Turku Science Parkista on työskennellyt 6Aika-hankkeissa vuodesta 2014. Ukkolan mukaan 6Aika-yhteistyö on luonut kaupunkeihin uuden ajattelutavan, jossa kaupungit kehittävät palveluja ja toimintamalleja kokeilemalla niitä yhdessä yritysten kanssa.

– Kaupunkien yhteistyön ansiosta yritykset ovat saaneet paremman väylän moneen kaupunkiin kerralla, Ukkola toteaa.

Yksi 6Aika-strategian tärkeimmistä tuloksista onkin ollut uudenlainen yhteistyö kaupunkien ja yritysten kesken. Kaupunkien ja yritysten välinen yhteistyö on liittynyt aiemmin pitkälti hankintoihin, nyt kaupungeista on tullut myös uusien ratkaisujen mahdollistajia ja aktiivisia kumppaneita yritysten tuote- ja palvelukehitykselle.

6Aika-hankkeiden toiminnassa on ollut tähän mennessä mukana lähes 4000 yritystä, kun Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet laitetaan yhteen. Lisää on vielä tulossa, sillä toiminta jatkuu näillä näkymin kesään 2022 saakka.

 6Aika-strategian EAKR-hankkeissa on ollut mukana 3330 yritystä, ESR-hankkeissa 626 yritystä. ESR-hankkeissa on ollut 5014 työnhakijaa mukana. Hankkeissa on kehitetty 102 uutta innovaatioalustaa ja niillä 806 tuotetta tai palvelua.

Kokeilukulttuurin nousu ja laaja kehittäjien verkosto

6Aika-strategian aikana Suomeen on syntynyt mittava kaupunkikehittäjien verkosto. Pelkästään hankkeissa työskennelleitä on yli tuhat henkilöä. 6Aika-yhteistyön tuottama verkosto on vielä tätäkin laajempi, kun huomioidaan kaikki asiantuntijat, yritykset ja kaupunkilaiset, jotka ovat olleet hankkeiden vaikutuspiirissä.

Ukkola pohtii, että ilman 6Aika-yhteistyötä nykyisen kaltainen kokeilukulttuuri olisi jäänyt syntymättä kaupunkeihin näin suuressa mittakaavassa.

– Helsingissä Fiksu Kalasatama oli edelläkävijänä kokeilutoiminnassa. Siellä luotuja malleja lähdimme kehittämään yhdessä pidemmälle, Ukkola kertoo.

Myös Ala-Mursula pitää kokeilukulttuurin muodostumista kaupunkeihin tärkeänä aikaansaannoksena. Yrityksille avattuja haasteita ratkotaan aidoissa ympäristöissä, kuten kouluissa ja hyvinvointipalveluissa, aitojen käyttäjien parissa.

– Oulun BusinessAseman tiloihin on rakenteilla älykkäisiin kiinteistöihin keskittyvä kokeiluympäristö, josta kertyvä data on hyödynnettävissä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, hän lisää.

Yhden vahvuus on toisenkin etu

Ala-Mursula huomauttaa, että jokaisella kuutoskaupungilla on omia erityisosaamisalueita. Esimerkiksi Turku on ollut tiedolla johtamisessa edellä, ja muut ovat voineet ottaa oppia sieltä.

6Aika-yhteistyön myötä luottamus eri kaupungeissa työskentelevien välillä on kasvanut, ja omaa osaamista ja oppeja on jaettu yhä enemmän.

Ukkola puhuu kollektiivisen muistin kehittämisen merkityksestä. Se on tärkeää Suomen kokoisessa maassa.

– Yksittäinen projekti on aina osa isompaa kokonaisuutta, hän linjaa.

6Aika-yhteistyön myötä projekti- ja hankintaosaaminen on vahvistunut kaupungeissa. Käytännön työn tekeminen on helpottunut ja nopeutunut eri osa-alueilla. Kun tuntee toisessa kaupungissa työskenteleviä hyvin, tietää välittömästi, kenelle soittaa mistäkin asiasta.

Ala-Mursula muistuttaa, että yhteistyön tiivistymisellä on ollut myös työhyvinvoinnillisia vaikutuksia.

– Muiden kaupunkien kollegoiden kanssa voi jakaa sekä ilot että surut, hän toteaa.

Artikkeli on osa tänä talvena julkaistavaa artikkelisarjaa, jossa esittelemme 6Aika-strategian päätuloksia ja haastattelemme mm. 6Aika-yhteistyön kehittymistä lähietäisyydeltä seuranneita konkareita.