Siirry sisältöön

6Aika-strategia on edistänyt työllisyyttä ja osaamista kuutoskaupungeissa

DuuniPolku-hanke kehitti Särkänniemi Oy:n kanssa rekrytointimallin, jolla opiskelijat saadaan mukaan työelämään jo opintojen aikana, ja Särkänniemi sai ravintola- ja cateringalan opiskelijoita helpottamaan tilannetta sesonkiaikana. Kuva: Särkänniemi.

6Aika-hankkeet ovat juurruttaneet kaupunkeihin uudenlaisia toimintamalleja työllisyyden parantamiseksi. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa 6Aika-hankkeissa on ollut mukana yli 5000 henkilöä ja 600 yritystä.

– 6Aika-strategiassa on ollut hyvin laajoja hankkeita työllisyyden edistämiseksi, Hämeen ELY-keskuksen asiantuntija ja 6Aika-ohjausryhmän työssä asiantuntijana mukana ollut Jukka Anttila sanoo.

6Aika-strategiassa on rahoitettu erityisesti sellaisia työllisyyshankkeita, joissa on haettu ratkaisuja yritysten rekrytointitarpeisiin, työllistymisväylien rakentamiseen ja työnhakijoiden työllistymistä parantavan osaamisen kehittämiseen.

Anttila pitää merkittävimpinä hankkeita, joissa on ollut mukana koko työllisyyden ekosysteemi. Työllisyyden ekosysteemiin kuuluvat kaupunkitoimijat, alueiden oppilaitokset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat sekä ELY-keskukset, TE-toimistot, KELA ja niiden muodostamat monialaiset palvelurakenteet.

– Nämä kaikki toimijat ovat ohjanneet työnhakijoita mukaan hankkeisiin, joissa heidän työllistymistään on edesautettu, Anttila lisää.

Anttila nostaa esiin DuuniPolku ja Osaamo-hankkeet, joissa on kehitetty matalan kynnyksen työllisyys- ja elinkeinopalveluja laajassa verkostoyhteistyössä kaupunkialueiden eri toimijoiden kanssa.

– Tällä on haluttu löytää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja osaamisen kehittämisen haasteisiin, työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen ja sirpaleiseen palvelutarjontaan. Samalla on huomioitu työnhakijoiden, työnantajien ja muiden sidosryhmien palvelutarpeet.

6Aika-strategiassa tehty työ näkyy työllisyyden kuntakokeiluissa

Kaupunkien ja kuntien rooli työllistymisen edistämisessä on entistä tärkeämpi. 6Aika-strategian vaikutuksesta työllisyyden ekosysteemissä mukana olevien toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistynyt kaupungeissa.

Hankkeissa on myös tehty kokeiluja, joissa työllistymiseen liittyviä palveluita, kuten työllisyyskoulutus ja sosiaali- ja terveyspalvelut, on nivottu samaan kokonaisuuteen.

– Nyt tällainen yhteistyötä usean eri toimijan välillä korostava toimintatapa sekä pyrkimys saattaa työllistämistä edistäviä palveluita yhden luukun alle ovat valtavirtaistuneet vastikään alkaneissa työllisyyden kuntakokeiluissa, Anttila sanoo.

Hän lisää, että 6Aika-hankkeet ovat olleet osittain työllisyyden kuntakokeilujen pilotteina.

Työpaja, nainen esiintymässä, vieressä seisoo mies. Pöydän ympärillä ihmiset kuuntelevat. Punainen taustaseinä, seinällä fläppipapereita täynnä tekstiä.
TUTTU-hankkeen työpajassa Turussa. Kuva: Turun kaupunki.

Parhaat ratkaisut voidaan skaalata muihin kaupunkeihin

Työllisyysalan 6Aika-hankkeiden toiminta on kohdistunut useille toimialoille. Pääasiassa hankkeet ovat kuitenkin edistäneet osaamista ja työllisyyttä aloilla, joilla on jatkuvasti uudenlaisten osaajien tarvetta.

– Mukana on ollut esimerkiksi robotiikkaa ja pelialaa, Anttila sanoo.

Eri kaupungeissa on erilaisia tarpeita työllisyydenhoidossa. Ne on otettu hanketyössä huomioon.

– Se on ollut toiminnan vahvuutena, että olemme voineet testata ja rakentaa erilaisia ratkaisuja ja sitten skaalata laajemmin niistä parhaimmat, Anttila kertoo.

Tampereella työllisyyden kohtaanto-ongelma näkyy erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Alalle kaivataan jatkuvasti lisää uusia tekijöitä.

Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja Regina Saari kertoo, että kaikista Tampereella toteutetuista 6Aika-hankkeista on virinnyt pysyviä ratkaisuja työllistymisen parantamiseksi.

Joistain hankkeissa kehitetyistä tuotoksista on syntynyt merkittäviä uudistuksia toimintamalleihin.

– Tästä on esimerkkinä Osaamo-hankkeen ohjausmalli, Saari jatkaa.

Osaamossa kehitetään uutta toimintamallia, jossa työllisyydenhoidon toimijat ja oppilaitokset etsivät yhdessä työllisyyden ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa ratkaisuja yritysten rekrytointi- ja osaajatarpeisiin.

– BusinessOulu koordinoi Osaamoa ja siinä on mukana laajasti toimijoita eri kuutoskaupungeista, Saari sanoo.

Lopulliset vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin

Sekä Anttila että Saari luonnehtivat 6Aika-strategian työllisyyshankkeita erittäin vaikuttaviksi.

Esimerkiksi DuuniPolku-hankkeessa oli mukana viiden 6Aika-kaupungin työllisyyspalvelut ja ammattikorkeakoulut. Hankkeen toimintaan osallistui 900 työnhakijaa ja opiskelijaa, tapahtumiin lisäksi 800 henkeä.

Kaikkiaan työllisyysalan 6Aika-hankkeissa oli ollut mukana tähän talveen mennessä yli 5000 henkilöä ja reilu 600 yritystä.

– Näissä hankkeissa on tuettu konkreettisesti ison joukon osaamista ja työllistymistä, Anttila sanoo.

6Aika-hankkeista on ollut apua erityisesti monille pitkään työttöminä olleille sekä nuorille, jotka ovat päättäneet äskettäin opintonsa. Anttila huomauttaa, että osa vaikutuksista näkyy vasta pitkän ajan päästä, kun hankekehittämisestä elämään jääneet palvelut kasvattavat työllisyysastetta.

– Työllisyyshankkeissa kehitetyt hyvät ja tuottavat toimintatavat otetaan osaksi perusrahoituksen tehtäviä, Saari toteaa.

Artikkeli on osa tänä talvena julkaistavaa artikkelisarjaa, jossa esittelemme 6Aika-strategian päätuloksia ja haastattelemme 6Aika-yhteistyön kehittymistä lähietäisyydeltä seuranneita konkareita.