Siirry sisältöön

Kaupungit

Kuutoskaupunkien alueilla asuu kolmannes koko maan väestöstä. Kun nämä kaupungit yhdistävät voimansa ja tuovat myös muut toimijat kaupungeissa mukaan palvelujen kehittämiseen, vahvistaa se koko koko Suomen kilpailukykyä.

Helsinki

Helsinki

Helsingissä 6Aika-strategia edistää kokeilevaa ja ennakkoluulotonta yritysyhteistyötä, jossa kaupunki toimii yritysten kokeilualustana ja kehittämiskumppanina. Suurten kaupunkien moniulotteisten haasteiden ratkaiseminen tarjoaa yrityksille globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia.

Espoo

Espoo

Espoo avaa kaupungin palvelutuotantoa uusille ideoille, jotka tulevat palvelujen käyttäjiltä ja yrityksiltä. Pisimmälle on päästy koulujen ja yritysten kiihdytetyn yhteiskehittämisen projektissa, jossa koulut ovat avanneet oviaan yrityksille palvelujen kokeilemista ja yhteiskehittämistä varten.

Tampere

Tampere

Tampereella 6Aika-hankkeet kehittävät älykkään kaupungin ratkaisuja osana ohjelmapohjaista kaupunkikehittämistä. Hanketyötä tehdään muun muassa Smart Tampere -ohjelmassa.

Vantaa

Vantaa

6Aika on keskittynyt Vantaalla kasvukeskusten ja yritysalueiden uudistamiseen yhdessä yritysten kanssa. Kaupungin omissa toimintatavoissa, esimerkiksi kaavoitukseen ja lupaprosesseihin liittyen, on kehitetty myös yritysten ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia.

Oulu

Oulu

6Aika on vauhdittanut Oulussa tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämistä. Kokeilukulttuuri ja yhteiskehittämisen menetelmät ovat vakiintumassa kaupungissa pysyviksi. Oulussa on tuotteistettu innovaatioalustoihin liittyviä palveluja ja avattu yrityksille pääsy erilaisiin kehitys- ja testausympäristöihin.

Turku

Turku

6Aika-hankkeet on kytketty Turussa osaksi kaupungin strategiaa ja kilpailukyky- ja hyvinvointiohjelmia. Hankkeilla tehdään näkyviksi kaupungin kärkihankkeita, kuten Smart and Wise Turkua. 6Aika tukee myös Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteiden saavuttamista.