Siirry sisältöön

Kuva: Vantaan kaupunki

Yritysten kilpailukyky kysyy osaamista, jatkuvaa oppimista, uteliaisuutta ja avoimuutta kokeiluille ja uusille teknologioille. Vantaan elinvoiman ja vetovoiman varmistavat tulevaisuudessakin osaavat ja muuttuvassa toimintaympäristössä sujuvasti luovivat vantaalaiset yritykset ja t&k&i-yhteistyössä muodostuvat yritysten verkostot ja klusterit. 6Aika-hankkeissa yritykset, oppilaitokset ja kaupunki ovat lyöneet kättä uusilla tavoilla.

6Aika-hankkeiden kehitys- ja innovaatioympäristöissä sadat vantaalaiset yritykset ovat oppineet ja luoneet uutta kokeiluissa, yritysverkostoissa sekä kasvu- ja kansainvälistymisohjelmissa.

Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (Roboreel) -hankkeen projektipäällikkö Laila Bröcker kannustaa yrityksiä mukaan avoimeen yhteistyöhön.

“Yritysten verkostoituminen hyödyttää sekä yrityksiä että heidän asiakkaitaan. Esimerkiksi kun puhutaan erilaisten digitaalisten välineiden tai robottien hankkimisesta sosiaali- ja terveysalalla, yhteistyö ja oman osaamisen jakaminen palveluntarjoajien ja palveluita hyödyntävien yritysten välillä on todella tärkeää. Tällaisessa yhteistyössä voi olla hyvä unohtaa mahdollinen kilpailuasetelmakin.”

Robotiikan, automaatioiden ja muiden teknologioiden tarjoamat hyödyt kannattaa yrityksissä selvittää nyt, kun uuden teknologian hyödyntämisestä voi vielä saada merkittävääkin kilpailuetua. Roboreel-hankkeessa ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset ovat tarjonneet yrityksille apua kartoittamalla robotiikan ja automatiikan mahdollisuuksia ja riskejä.

Yhteiskehitetyt palvelut ja teknologiat vastaavat tarpeeseen

Niinikään sote-ympäristössä toiminut Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) on tarjonnut yrityksille mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä sote-ammattilaisten ja loppukäyttäjien kanssa. Yhteiskehittämisen mallilla on koeteltu esimerkiksi äännekoulu-nettiterapiaa, VR-lasikuntoutusta ja etäkuntoutusta.

“Mukana olleet yritykset ovat päässet markkinavuoropuhelujen ja työpajojen myötä mukaan kokeiluihin, joihin heillä ei olisi ollut reittiä ilman tällaista kehittämistoimintaa. Ratkaisuja sote-alalle kehittävissä yrityksissä on päästy sisään sote-toimijoiden maailmaan, minkä lisäksi yrityksiin on karttunut kokemusta ja osaamista yhteiskehittämisen prosessista”, CoHeWen projektipäällikkö Sari Helenius kertoo.

CoHeWen kokeiluihin Vantaalla osallistuneet yritykset ovat hyötyneet myös 6Aika-kaupunkien yhteistyöstä. Yrityksissä syntynyt ymmärrys sote-sektorista ja mahdollisuuksista skaalata omia palveluita toiseen kaupunkiin avaavat mahdollisuuksia laajentamiseen ja kasvuun.

Kuva: Vantaan kaupunki

Paras osaaminen solahtaa yrityksessä arkeen heti

Yrityksille on tärkeintä, että hankkeiden tuoma arvo ja osaaminen istuu aidosti yrityksen arkeen ja näkyy asiakasrajapinnassa heti. Kasvun ekosysteemit -hankkeessa (KESY) rima on nostettu korkealle, sillä hankkeessa on erilaisten kasvuyrityksille suunnattujen työpajojen ja valmennusten ohella tutkittu uusia vertaisoppimisen ja verkosto-oppimisen mahdollistamia tapoja oppia uutta. Yritykset ovat hyötyneet yritysten, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten t&k&i-yhteistyöstä.

“Olemme tarjonneet mahdollisuuksia lmyös kansainvälisiin verkostoihin liittymiselle, kun oppimista ja yhteistyötä on laajennettu ekosysteemeihin ulkomaille. Esimerkiksi rakennusten sisäilmaan liittyvän teeman puitteissa suuntasimme Singaporeen, jossa yritykset eivät olleetkaan itsenäisinä yrityksinä myymässä toisille yrityksille vaan luomassa yhteyksiä toimialan toimijoihin viranomaisista ja t&k&i-toimijoista yrityksiin”, KESY-hankkeen projektipäällikkö Kaisa Ahonen sanoo.

Kaupunkimaisuudesta yrityksille tuttuihin toimintatapoihin

6Aika-strategian hankkeet ovat seitsemän vuoden aikana tarjonneet yrityksille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää arvokasta osaamista. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen yhteistyö ja yritysten palveleminen kehittäjäkumppanina on ottanut harppauksia eteenpäin.

“Kaupungilla on ylätason strategiat ja visiot, joissa määritellään tavoitetila ja taso. 6Aika-hankkeiden vahvuuksia ovat t&k&i-toiminnan käytännönläheisyys ja konkreettinen tekeminen nopeasti – yhdessä tekemisen myötä rakentuu myös luottamus”, Ahonen sanoo.

“Hankkeet ovat ketteriä kumppaneita. Pyrimme aina toimimaan yrittäjämäisesti kaupungin sisällä”, projektipäälliköt lupaavat.

Teksti: Vantaan kaupunki