Siirry sisältöön

Kuva: Vantaan kaupunki

Kasvuyrittäjyys ja uudet innovaatiot ovat Vantaalle elintärkeitä. 6Aika-hankkeet ovat tuoneet nopeat kokeilut ja pilotoinnit työkaluiksi yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten, kaupungin ja muiden t&k&i-toimijoiden yhteistyöhön.

6Aika tarkoittaa Vantaalla uuden kokeilua ja uudenlaista kaupungissa tai kaupungin kanssa tapahtuvaa kehittämistä. Kokeiluilla voidaan hankkia kokemuksia vaikkapa uusista liikkumisen palveluista kaupungissa, energiaa säästävistä innovaatioista kiinteistöissä, uusista tavoista palvella kaupunkilaisia tai yritystä hyödyttävistä teknologioista.

“Yritykset voivat kokeilla uusia teknologioita matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi eräässä valmistavan teollisuuden yrityksessä kokeiltiin cobotin ja hitsauslaitteen yhteistoimintaa. Kokeilun jälkeen todettiin, että yrityksen kannattaa jatkaa kehitystyötä ja varata siihen resursseja”, kertoo Roboreel-hankkeen projektipäällikkö Laila Bröcker.

Luottamus syntyy yhteisen tekemisen myötä

Kokeileminen on monissa yrityksissä tuttu tapa testata uusia liiketoimintamalleja ja kehittää tuotteita ja palveluita. Päätöksiä halutaan tehdä nopeasti. 6Aika-hankkeissa konkreettiset, yhteiset tavoitteet ja rivakka käytännön tekeminen on havaittu avaimiksi luottamuksen ja avoimuuden syntymiseen.

“Lähtökohta kokeiluissa ja yhteiskehittämisessä on, että kaikki osapuolet hyötyvät. Kaupungin kannattaa olla yhteistyössä avoimesti mukana esimerkiksi tarjoamalla yrityksille monipuolisesti apua ja konkreettisia tiloja ja ympäristöjä erilaisten kokeilujen tekemiseen. Tiivis yhteistyö kaupungin omien toimialojen välillä on myös tärkeää”, muistuttaa ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen projektipäällikkö Ronny Rantamäki.

Kokeilut avaavat usein yrityksille ympäristöjä, joihin heillä ei muuten ole pääsyä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilla kokeilut ovat tuoneet yhteen hoitotyön ammattilaiset, sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluita kehittävät yritykset ja palveluiden oikeat loppukäyttäjät. Palaute oikeilta palvelun tai tuotteen loppukäyttäjiltä on kokeilijoille todella arvokasta.

“Lähdimme kokeiluissamme liikkeelle tarpeiden tunnistamisesta. Kokeilut rakennettiin siten, että ne ratkaisevat näitä oikeita, olemassaolevia ongelmia, mikä motivoi kaikkia kokeiluihin osallistuneita”, Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hankkeen projektipäällikkö Sari Helenius kertoo.

Tähtäimessä uutta liiketoimintaa

Kokeilujen perimmäinen tarkoitus on löytää liiketoimintamalleja – parhaimmillaan kokeilu tarjoaa vastauksia ja tietoa jatkokehittämistä varten.

“Kokeiluissa pitää heti alussa miettiä, kuka oikeassa elämässä maksaa esimerkiksi kehitettävästä palvelusta, mitä se maksaa ja miten syntyvästä kokeilun tuloksesta syntyy taloudellisesti kestävää liiketoimintaa”, sanoo ruuan kiertotaloutta ratkovan CircularHoodFood-hankkeen projektipäällikkö Henri Laine.

“6Aika-hankkeissa löytyy heti myös skaalaamisen mahdollisuuksia, kun mukana on useita kaupunkeja. CoHeWe-hankkeessa kokeilut yhtenäistettiin Tampereella, Vantaalla, Oulussa ja Helsingissä, joten mukana olleilla yrityksillä on mahdollisuus laajentaa toimintaa myös muihin kaupunkeihin”, Helenius muistuttaa.

Kokeilujen arvo näkyy myös yhteistyöhön osallistuvien uusina verkostoina. Parhaimmillaan kokeilun tuloksena syntyy alusta, joka mahdollistaa aina uusien ideoiden testaamisen hyväksi havaitun prosessin ja toimintamallin mukaan. Näin käytännön demo toimii tulevaisuudessakin mallina, jota voidaan hyödyntää jatkossa.

Teksti: Vantaan kaupunki