Siirry sisältöön

6Aika-ideointialusta on nyt auki

A photo by Annie Spratt. unsplash.com/photos/SVR0YpsHH-8

Kuutoskaupungit kutsuvat ideoimaan uusia 6Aika-hankkeita ja etsimään hankekumppaneita. Ideointi käynnistyy avoimella Trello-alustalla, jossa voit jakaa hankeideasi kuutoskaupungeille tärkeisiin aihealueisiin liittyen.

Hankkeiden ideointialustaa pääsee tarkastelemaan kuka tahansa, mutta idean jättämistä ja hankeideoiden kommentointia varten tulee luoda omat Trello-tunnukset. Lisää ohjeita Trellon käyttöön löydät itse alustalta.

Trello-alusta on tarkoitettu avoimeen ideointiin ja potentiaalisten hankekumppaneiden etsintään. Se ei siis ole osa virallista 6Aika-hankehakua. Kypsät hankeideat tulee jättää virallisen 6Aika-haun avauduttua hakuilmoituksessa määritellyllä tavalla kuutoskaupunkien ja rahoittajan arviointiin.

Hyödynnä kuutoskaupunkien yhteistä ideointialustaa ja jaa ideasi muiden tietoon!

Seuraava EAKR-haku starttaa 14.9.

6Aika-strategian seuraava EAKR-haku aukeaa ideointivaiheella 14.9. – 27.10.2017, jonka jälkeen vihreää valoa saaneille hankeideoille tarjotaan sparrausta hankehakemuksen valmisteluun. Varsinainen haku tapahtuu 27.11. 2017 – 19.1.2018 välisenä aikana. Hakuinfo järjestetään Helsingissä 13.9.2017. Ilmoittautumiset infoon viimeistään 5.9.

Hankehaun aihealueina ovat

  • kestävän kehityksen ratkaisut
  • hyvinvointia edistävät palvelut
  • yritysten kasvua tukevien palvelukokonaisuuksien kehittäminen

Kuutoskaupungit painottavat haussa erityisesti kestävään kehitykseen kohdistuvia pilottihankkeita (erityistavoite 3.2). Haussa ovat mukana myös erityistavoitteet 4.1 ja 5.1, joihin kohdistuvissa pilottihankkeissa kannustetaan hyödyntämään jo tehtyä työtä, validoimaan 6Aika-hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja, työkaluja ja innovaatioalustoja sekä hyödyntämään avattua dataa ja rajapintoja. Lisätietoa hausta julkaistaan näillä sivuilla haun avautuessa.