Siirry sisältöön

6Aika-hankkeissa yritykset ja Oulun kaupunki ottavat harppauksen kohti hiilineutraaliutta

13.04.2021 | OuluUutiset

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen projektipäällikkö Johanna Mäkelä Oulun kaupungilta. Kuva: Oulun kaupunki.

Oulun kaupunki haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. 6Aika-hankkeissa on parannettu yritysten ja organisaatioiden hiiliviisautta ja pienennetty energiankulutusta – ja nyt koko Oulun hiilineutraalius on monta askelta lähempänä.

Energiasäästöjen maksimointi on strateginen tavoite sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoille. Pienempi energiankulutus näkyy yritysten kukkaroissa, ja toisaalta niin yritysten asiakkaat kuin julkisorganisaatiot vaativat energiankulutuksen minimointia.

CarbonWise-hankkeen keskiössä on yritysten hiiliviisaus: energiatehokas ja elinkaaren huomioiva liiketoiminta, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

– Oulun hiiliviisaus on yritysten, organisaatioiden ja kaupunkilaisten yhteinen asia, jonka merkitys kaupungin pito- ja vetovoimassa kasvaa jatkuvasti. Yritys ei voi enää luoda kilpailukykyistä brändiä huomioimatta kestävää kehitystä, sanoo CarbonWise-hankkeen projektipäällikkö Tiina Haapaniemi.

CarbonWisen viesti on otettu yrityksissä vastaan innostuneesti. Yksi hankkeen pilottiyrityksistä on Oulun satama.

– Meidän alueellamme yritykset voivat testata ideaansa. Teemme pilotointeja ja etsimme yritysten kanssa molempia hyödyttäviä ratkaisuja, Oulun sataman liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen toteaa.

Hiiliviisaan liiketoiminnan kehittäminen sopii kaikenlaisille yrityksille

Yritykset ovat tervetulleita hiiliviisauden polulle millaisella taustalla tahansa. CarbonWise-hankkeen toiminnasta ovatkin kiinnostuneita hyvin heterogeeninen joukko yrityksiä, aina pienestä kivijalkayrittäjästä suuriin teollisuusyrityksiin.

– Opastamme kuinka hiilijalanjälki lasketaan koko organisaatiolle, tai vaikka yksittäiselle tuotteelle tai palvelulle. Tämä on alku hiiliviisaan liiketoiminnan kehittämiseen ja siitä saatavan kilpailuedun vahvistamiseen. Edelläkävijät hyötyvät, kertoo Haapaniemi.

Oulun satama on kiinnittänyt huomiota hiiliviisauteen ja kaikenlaiseen energiankulutuksen minimointiin jo pitkään, aina 1990-luvun alusta saakka.

– Meillä on ISO-ympäristösertifikaatti ja olemme olleet hyvin tietoisia päästöistämme, Vähänikkilä-Kuronen sanoo.

Energiavirtojen hyödyntämisellä isot säästöt uimahallin ja jäähallin energiankulutukseen

Vuoden 2020 lopussa päättyneessä Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsittiin uusia älykkäitä vähähiilisiä ratkaisuja. Mukana olivat kaikki kuutoskaupungit. Oulun osatoteutuksessa keskityttiin Raksilan urheilualueen energiavisioon, jossa selvitettiin paljon energiaa haukkaavien rakennusten synergiahyötyjä.

Raksilasta löytyy jäähalli ja pienempi harjoitushalli, tekojäärata sekä Suomenkin mittakaavassa suuri uimahalli. Uimahalli kuluttaa eniten energiaa yksittäisistä Oulun kaupungin omistamista rakennuksista.

– Raksilan urheilualueella on mahdollista säästää valtavasti energiaa ja vähintään puolittaa vuotuiset päästöt, kertoo Oulun osatoteutuksen projektipäällikkö Johanna Mäkelä.

Hankkeessa syntyi suunnitelma siitä, miten jäähallin lauhdelämpöjä voidaan hyödyntää uimahallin lämmityksessä rakentamalla rakennusten välille matalalämpöverkko. Lisäksi altaan vesimassa pystytään hyödyntämään lämpövarastona yöaikaan. Veden lämpötila nousee aamuyöstä vain asteella ja tasaantuu jo aamulla normaaliksi käyttäjille, silti se voi varastoida lämpöä 4 MWh verran.

Mahdolliset ja todennäköiset käytännön toimet matalalämpöverkon rakentamisessa odottavat Oulun uimahallin peruskorjausta tai mahdollista uuden uimahallin rakentamista samalle paikalle. Tarve energiavirtojen laskemisesta ja niiden hyödyntämisestä Raksilan urheilualueella on tunnettu jo pitkään.

– Nyt laskelmat syntyivät täysin tämän hankkeen ansiosta, Mäkelä kiittää.

Kiimingissä kehitettiin maamassojen kiertotaloutta

Kiertotalous maankäytön suunnittelussa ja maamassojen hyödyntämisessä oli keskiössä CircVol-hankkeessa. Oulussa kehittämiskohteena oli Välimaan kiertotalousalue Kiimingissä.

– Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta ja suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa, kiteyttää tavoitteita CircVol-hankkeen projektipäällikkö Venla Honkala.

Välimaa on monelle toimijalle suunniteltu laaja alue, joka poikii kasvua kiertotaloudesta materiaalitehokkuudella ja innovatiivisilla ratkaisuilla ja tuotteilla.

– Tehdasteollisuuden sivuvirtojen paremmalla hyödyntämisellä ja maamassojen uudelleenkäytöllä saadaan sekä taloudellisia säästöjä että edistetään Oulun tavoitteita kiertotaloudessa ja hiilineutraaliudessa, Honkala toteaa.

CircVol-hankkeessa myös vahvistettiin Välimaan alueen tunnettuutta ja osallistettiin kiiminkiläisiä alueen kehittämiseen.

– CircVol sysäsi liikkeelle monta kehitysuraa, joiden toivotaan jatkuvan yhteistyönä paikallisten osallistamisen, keskinäisen vuoropuhelun ja alueen kehittämisen parissa, Honkala päättää.

Lisätietoja:

CarbonWise
Tiina Haapaniemi, projektipäällikkö
BusinessOulu
puh. 050 3023196
tiina.haapaniemi (at) businessoulu.com

Energiaviisaat kaupungit
Johanna Mäkelä, projektipäällikkö
Oulun kaupunki
puh. 044 703 2536
johanna.makela (at) ouka.fi

6Aika-viestintä
Sari Hyvärinen, Oulun kaupunki
puh. 044 703 1317
sari.hyvarinen (at) ouka.fi

Teksti: Oulun kaupunki