Siirry sisältöön

6Aika-hankkeille uusi työkalu: vaikuttavuus­malli

Photo by Ciprian Boiciuc on Unsplash

6Aika-hankkeiden vaikuttavuutta tukemaan on valmisteltu uusi työkalu, vaikuttavuusmalli. Malli auttaa hahmottamaan, miten 6Aika-strategia ja siihen kuuluvat hankkeet pääsisivät haluttuihin vaikutuksiin sujuvammin.

”Kehittämistoiminnalle on tyypillistä, että sen vaikutuksia on hankalaa kääntää suoriksi tunnusluvuiksi. 6Aika-vaikuttavuusmallissa on purettu toiminnan logiikkaa auki. Mitä tavoitellaan, miksi ja mitä tulee tehdä, jotta saadaan haluttuja vaikutuksia”, erikoistutkija Ville Valovirta VTT:ltä sanoo. Valovirta valmisteli vaikuttavuusmallin yhdessä 6Aika-organisaation kanssa. Työssä oli pohjana Tekesin Innovatiiviset kaupungit (Inka) -ohjelman vaikuttavuusmalli.

Mitä etua vaikuttavuusmallista on hankkeille?

”Mallin tärkein etu on se, että hanke istutetaan osaksi laajempaa näkymää. Kun tehdään yksittäinen vaihe hankkeessa, on helpompi havaita, miten se vie kohti haluttua vaikutusta”, Valovirta sanoo. ”Toisaalta malli auttaa hankkeita tekemään realistisia suunnitelmia jo alkuvaiheessa ja asettamaan tavoitteita, joihin on mahdollista päästä.”

Vaikuttavuusmallia voi hyödyntää myös hankkeen elinkaaren loppupäässä, kun arvioidaan tuloksia. Se auttaa tunnistamaan kokeiluhankkeiden tuloksista toimivimmat käyttöönotettaviksi ja edelleen skaalattaviksi.

Tätä 6Aika-vaikuttavuusmalli on

6Aika-strategian vaikuttavuusmalli yhdistää vaikutusketjut ja innovaatioprosessin samaan matriisikehikkoon.

Vaikutusketjut koostuvat tyypillisesti hankkeen

  • panoksista
  • toimenpiteistä
  • tuotoksista

Vaikutusketjuja tarkastellaan innovaatioprosessin eri vaiheissa eli tutkimus- ja kehitysvaiheessa, pilotoinnissa sekä innovaation käyttöönotossa ja levittämisessä. Näin saadaan tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia prosessin kullakin vaiheella on.

Hankkeiden jatkon suunnittelu tärkeää

Uusien ratkaisujen taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus näyttäytyy usein aikaisintaan käyttöönoton ja levittämisen yhteydessä. Ville Valovirran mukaan monesti käytännössä myöhemmin. ”Jo toteutuksen aikana pitäisi nähdä jatko eli se, kuka tarttuu tuloksiin pilotin jälkeen”, Valovirta sanoo. ”Siinä vaiheessa puhutaan kaupunkien ja yritysten sisäisestä toiminnasta.”

Tutustu 6Aika-vaikuttavuusmalliin ja ota yhteyttä 6Aika-strategiatoimiston väkeen, niin kerromme lisää! 6Aika-hankkeiden tekijöille esittelemme mallia myös Olkkarissa 31.10.2017.