6Aika-hankkeiden tuloksia ja videoita

30.11.2017

Tältä sivulta pääset päättyneiden 6Aika-hankkeiden tuloksiin. Selaa alta hankekohtaisia yhteenvetoja ja katso videoita myös menossa olevista hankkeista.

Ota käyttöön -sivulta löydät listauksen hankkeiden julkaisemista raporteista, oppaista ja muista opeista.

Yhteenvedot päättyneiden 6Aika-kärkihankkeiden tuloksista

Avoin data ja rajapinnat

Kaikki kuutoskaupungit avasivat yhdessä julkisia datojaan Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa. Tavoitteena oli luoda datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avata harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesauttaa avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Työtä tehtiin eri kaupungeissa yhtä aikaa ja samalla tavalla.

>> Lue lisää

Avoin osallisuus ja asiakkuus

Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeessa kaikki kuutoskaupungit lisäsivät asiakaslähtöisyyttä toiminnassaan ja kehittivät palveluidensa vaikuttavuutta. Ne kokeilivat ja konseptoivat palvelualustoja ja -tarjottimia sekä testasivat uudenlaisia monituottajuusmalleja.

>> Lue lisää

Avoimet innovaatioalustat

Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa kuutoskaupungit kehittivät digitaalisia ja fyysisiä alustoja, joilla yrityksillä oli mahdollisuus testata tuotteitaan ja palveluitaan. Testaamista tehtiin kaupunkiympäristöissä, yhdessä käyttäjien kanssa. Yritykset, tutkimusorganisaatiot ja muut toimijat tekivät tutkimusta ja tuotekehitystä todellisissa olosuhteissa.

>> Lue lisää

Yhteenvedot 6Aika-pilottihankkeiden tuloksista, kaupunkikehittäminen (EAKR-hankkeet)

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana (AKAI)

Hankkeessa testattiin 3D-kaupunkimallien hyödyntämistä uusien sovellusten kehitystyössä Oulussa ja Espoossa. Samalla kehitettiin koko kaupunkimallien tuotantoketjua.

>> Lue lisää

CityGeoModel – avoin geotietomalli kaupunkeihin

CityGeoModel -hankkeen tuloksena on avoimen geotiedon 3D-tietomalli. Tampereen kaupungin ja GTK:n pohjatutkimusrekisterin välille avattiin yhteys, jonka kautta kaupungin tiedot päivittyvät automaattisesti GTK:n tietokantaan.

>> Lue lisää

Datasta oivalluksia ja bisnestä (DOB)

DOB-valmennuksissa syntyi seitsemän uutta tai uudistettua tuotetta tai palvelua. Myös matkailun palvelumuotoilutörmäytyksissä syntyi uusia palveluja. DOB-työkalupakki auttaa yrityksiä ja julkista sektoria kehittämään palvelujaan data-analytiikan ja palvelumuotoilun avulla.

>> Lue lisää

EduDigi

EduDigissä yhteiskehitettiin yli neljääkymmentä oppimissovellusta, joissa hyödynnetään peliteknologiaa. Yhteiskehittämiseen Tiedekeskus Heurekassa ja Oulun Tietomaassa osallistui yli 1500 eri-ikäistä oppilasta. EduDigi kehitti myös innovaatioalustaa oppimispelialalle ja palvelumalleja yhteiskehittämistä varten.

>> Lue lisää

Hyvinvointiyritykset kiertoon

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke koulutti yli 160 yrittäjää omistajanvaihdoksista pk-seudulla ja Oulun alueella. Hanke testasi amk-opiskelijoiden kanssa Restartup-koulutusta ja esitteli heille yrittäjyyden eri muotoja.

>> Lue lisää

Ilmastokatu

Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Vantaalla Tikkurilan asemanseudulla tehtiin runsaasti kokeiluja, joilla tähdättiin vähähiilisyyteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kokeiluja olivat esimerkiksi Ilmastotreenit kaupunkilaisille, kiinteistöille annettu energiatehokkuusneuvonta ja yhteistyö ruokakauppojen kanssa hävikkiruoan vähentämiseksi.

>> Lue lisää

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat (LIIRA)

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hankkeessa Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu avasivat yhteistyössä reaaliaikaisten liikennedatojen rajapintoja. Lähteinä olivat joukkoliikenne-, liikennevalo-, kunnossapito- ja pysäköintidata.

>> Lue lisää

Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle

Helsingissä tehtiin mm. Apuri-pilotti, jossa kehitettiin liukkaudentorjunnan ratkaisuja hyötyajoneuvoille. SiirtoSoitto-pilotissa testattiin, miten katujen aurausta ja hiekannostoa saataisiin tehostettua ja hinausten määrää vähennettyä. Tampereella koottiin raitiotiehankkeen ja kaupunkisuunnittelun nykytila- ja suunnitelma-aineistot avoimeen 3D-malliin.

>> Lue lisää

Median avoimet innovaatioalustat (MEDAIA)

Median avoimet innovaatioalustat -hankkeen 13 kokeilussa aiheina olivat esimerkiksi digitaalisten ja virtuaalitodellisuussovellusten kehittäminen, joukkorahoituskampanjointi ja kaupunginosakehittäminen.

>> Lue lisää

Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta (PalRob)

Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta -hankkeessa tehtiin palvelurobotiikan kokeiluja ja testauksia muun muassa palvelukeskuksissa ja sairaalaympäristössä. Hankkeessa tehdyn selvityksen mukaan roboteista on hyötyä erityisesti tehtävissä, joihin liittyy materiaalien siirtoa tai aputöitä.

>> Lue lisää

SOHJOA-robottibussit

SOHJOA-hankkeen tuloksena Suomeen luotiin täysin uusi liikkumisen ala ja kartutettiin tietotaitoja ja verkostoja tähän liittyen. Hankkeessa syntyi myös startup-yrityksiä, jotka kehittävät teknologiaa eteenpäin.

>> Lue lisää

TRY OUT!

TRY OUT! -hanke tuotti kaksi uutta innovaatioalustan mallia, jotka edistävät kiertotalouden ja cleantechin uusia liiketoiminta-avauksia, uusien kokeilujen tekemistä ja tarjoavat alustan TKI-yhteistyölle korkeakoulujen, yritysten ja kaupunkien kesken.

>> Lue lisää

Tulevaisuuden ruokamaailma

Tulevaisuuden ruokamaailma -hankkeessa rakennettiin testausalustaa ravintolaympäristöön. Kuluttajien käyttäytymisestä kerättiin tietoa mm. sensoriteknologian avulla.

>> Lue lisää

Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI)

Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa kehitettiin uusi toimintamalli sairaaloiden innovaatiotoimintaa varten. Yritykset kehittivät YSIssä uusia palveluja sairaaloiden tarpeisiin.

>> Lue lisää

Älykäs kaupunkivesiliikenne (ÄlyVESI)

Älykäs kaupunkivesiliikenne -hankkeessa selvitettiin kysymyksiä, jotka liittyvät autonomisen lautan toteuttamiseen ja operointiin. Lisäksi hankkeessa tehtiin useita käytännön kokeiluja.

>> Lue lisää

Yhteenvedot 6Aika-pilottihankkeiden tuloksista, työllisyys ja osaaminen (ESR-hankkeet)

Digiolkkarista työelämään

Digiolkkarista työelämään -hanke edisti yli 54-vuotiaiden työnhakijoiden ja työikäisten arabiankielisten työnhakijoiden työllistymistä. Hanke tuotti työpajan toimintamallin, johon kuuluvat mm. digivalmennukset ja työhaastattelutilanteet. Lisäksi syntyi kaksikielisen työuravalmennuksen malli.

>> Lue lisää

Game Time

Game Time -hanke tuki Pelifarmi-valmennuksilla 17-29-vuotiaiden nuorten työllistymistä ja opintoihin ohjaamista Oulussa ja Tampereella. Valmennuksen käyneistä nuorista 2/3 jatkoi töihin tai opiskelemaan. Myös valmennusten laadullinen merkitys nuorten elämään oli huomattava.

>> Lue lisää

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hankkeessa tutkittiin työllisyyspalveluja käyttäneiden nuorten taustatekijöitä sekä nuorten työssäkäyntiä ja opiskelua. Suurimmalla osalla nuorista näyttäisi rekistereiden valossa menevän hyvin. Syrjäytymisen riskit kasautuvat osalle nuorista.

>> Lue lisää

Näyttämöt ja kasvunpajat

Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeessa tuotiin yhteen korkeakoulutetut työnhakijat ja yritykset, jotka hakivat ratkaisuja kehittämishaasteisiinsa. Hankkeessa syntyi mm. Haastepaja-toimintamalli, jonka käyttöä jatketaan toteuttajaorganisaatioissa.

>> Lue lisää

Tulevaisuuspajalta Työhön Tuetusti (TUTTU)

TUTTU-hankkeessa luotiin työttömille työnhakijoille tilaisuuksia oman työllisyystilanteen aktiiviseen kehittämiseen. Turussa painopisteenä oli Ideaverstas-mallin kehittäminen, Tampereella Tulevaisuuspaja-malli yhteiskehittämistä varten ja sitä tukeva Futurologi-fasilitointipeli, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä palvelumuotoilu.

>> Lue lisää

Työssä oppien – portti tulevaisuuteen

Työssä oppien – portti tulevaisuuteen -hanke kehitti uuden työssäoppimisen mallin, joka yhdistää tutkinnon suorittamisen työkokeiluun tai palkkatuella työskentelyyn.

>> Lue lisää

Töitä! Osaaminen käyttöön

Töitä! Osaaminen käyttöön -hankkeessa lisättiin palvelutarjontaa korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille. Palvelut olivat koulutuskokonaisuuksia, henkilökohtaista ohjausta, infotilaisuuksia, rekrytointitapahtumia ja webinaareja.

>> Lue lisää

Videoita

 

Perille asti -hanke kehittää älykkäitä liikkumisratkaisuja pääkaupunkiseudulla asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön.
Yllä video kokeiluista Helsingin Jätkäsaaressa. Lue lisää: forumvirium.fi/perille-asti/

Yllä yritysten kommentteja yhteistyöstä Perille asti -kokeiluissa Vantaan Aviapoliksen alueella.
Katso myös Mikko ”Peltsi” Peltolan kokemukset Espoon Nuuksiossa Perille asti -hankkeessa kehitetyistä palveluista: facebook.com/VisitEspoo/videos/689771834719567/


Tiedon ja Espoon kaupungin tekoälykokeilun tuloksia. Kokeilu oli osa 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanketta.
Lue lisää kokeilusta


Exove kehitti Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa Herää Helsinki lisätyn todellisuuden pelin Helsingin kaupunginmuseon pienoismalliin.


Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen esittelyvideo
Lue lisää: oppimisenuusiaika.fi


CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen esittelyvideo
Lue lisää: circhubs.fi


Työssävalmennusten esittelyvideo DuuniPolku-hankkeesta Oulusta.
Lue lisää: 6aikaduunipolku.fi

 


Ville-Antti Jaakkola kertoo, miten Tuiran Fysio Oulussa lähti kasvuun yrityskaupalla osana Business Kitchenin Avanto-yrittäjyysohjelmaa. Taustalla on Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke.
Lue pidempi tarina


Fysioterapiayrittäjä Päivi Tolppanen kertoo omistajanvaihdosprosessistaan, jonka aikana hän myi Hyvinkään Fysioterapia -yrityksensä Coronaria Contextia Oy:lle ja siirtyi yrittäjästä työntekijäksi, lähiesimieheksi, Coronaria Contextiaan. Taustalla on Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke.
Lue pidempi tarina


EduDigi-hanke kehitti uusia palveluja yritysten ja koulujen kanssa.
Lue lisää EduDigistä

Kuutoskaupungit avaavat toimintaansa niin, että yritykset voivat kehittää ja testata tuotteitaan ja palveluitaan urbaanissa ympäristössä. Jari Jokisalo (hankepäällikkö, Avoimet innovaatioalustat -kärkihanke, BusinessOulu) ja Jukka Viitanen (toimitusjohtaja, Resolute HQ) haastattelussa.
Lue lisää Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen tuloksista


6Aika-hankkeissa kehitetään älykästä liikkumista kaupungeissa. Haastattelussa robottibussihanke SOHJOAn projektipäällikkö Oscar Nissin Metropolia Ammattikorkeakoulusta, tutkimuspäällikkö Mirva Salokorpi ÄlyVESI-hankkeesta ja älylaiturikonseptin kehittäneen Remotec Oy:n toimitusjohtaja Satu Salmela.
Lue lisää robottibussikokeiluista SOHJOA-hankkeessa
Lue lisää ÄlyVESI-hankkeesta


6Aika valmentaa uusia osaajia pelialalle ja auttaa kehittämään uusia pelejä opetusalalle. Haastattelussa projektipäällikkö Marko Tiusanen Game Time -hankkeesta Oulun kaupungilta sekä Sami Koskinen ja Hilla Merenlahti hankkeen Pelifarmi-valmennuksista. Projektipäällikkö Leenu Juurola Heurekasta kertoo yhteiskehittämisestä EduDigi-hankkeessa. Mukana myös Hämeenkylän koulun 3B-luokan oppilaita.
Lue lisää Game Time -hankkeesta
Lue lisää EduDigi-hankkeesta Heurekan sivuilta

Kaupungit avautuvat uudelle yhteistyölle yritysten ja koko kaupunkiyhteisön kanssa. 6Aika-kärkihanke Avoin osallisuus ja asiakkuus petasi tätä kehitystä. Haastattelussa hankepäällikkö Outi Laikko Turusta. Projektisuunnittelija Outi Nokkonen Tampereelta kertoo, miksi uudenlainen yritysyhteistyö on tänä päivänä välttämätöntä kaupungeille.
Lue lisää Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tuloksista

Koulut ja yritykset ovat kehittäneet yhdessä uusia palveluja Espoossa. Uusi yhteiskehittämisen toimintamalli on buustannut merkittävästi opetusalan startupien toimintaa. Haastattelussa Katja Hagman ja Minna Kukkonen 6Aika/Espoon kaupunki, Antti Korhonen/xEdu, Maria Muuri/3DBear sekä Heini Kaistinen ja oppilaat Saunalahden koulun 6B:ltä.
Lue lisää KYKY-mallista


Ota loppukäyttäjät mukaan kehittämään tuotteita ja palveluita! 6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa jatkokehitetty OULLabs (Oulu Urban Living Labs) tarjoaa kohderyhmäsi mukaiset käyttäjät, monipuoliset testiympäristöt ja sopivat asiantuntijapalvelut tuote- ja palvelukehityksen tueksi helposti yhdestä paikasta. Lue lisää: www.oullabs.fi

Datan ja rajapintojen avaaminen on vakiintunut osaksi kaupunkien normaalia toimintaa. Ne voidaan sisällyttää vieläkin kokonaisvaltaisemmin osaksi kaupunkien strategioita. Haastattelussa Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen hankepäällikkö Matti Saastamoinen ja Espoon kaupungin ict-johtaja Matti Franck.
Lue lisää Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen tuloksista

YSI-hanke on vauhdittanut innovaatiotoimintaa yliopistosairaaloissa ja avannut yrityksille ovia sairaaloiden tarpeista lähtevien palvelujen kehittämiseksi. Haastattelussa Janne Lahtiranta Turku Science Parkista, Pauliina Hyrkäs Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja Marko Höynälä Kipuwexistä.
Lue lisää YSIn tuloksista

Fiksu kaupunkikehittäminen on hidasta, joten rinnalle tarvitaan nopeita kokeiluja. Haastattelussa Kaisa Spilling Forum Virium Helsingistä, Mikko Martikka Helsingin kaupungilta ja Sampsa Siitonen Witrafista. Nopeat kokeilut on osa 6Aika-strategian toteuttamista.
Fiksukalasatama.fi

Jaa artikkeli