Siirry sisältöön

6Aika eurooppalaisen UDN-verkoston arvioitavana

Markku Markkula avasi UDN-verkoston Peer Review'n Espoossa.

”Kehitys Euroopassa perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän niin kutsuttuun bottom up -malliin. Kaupunkien ja alueiden rooli edelläkävijöinä korostuu”, Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula sanoo. ”Kaupungit voivat toimia mahdollistajina ja alustoina uusissa alueellisissa innovaatioekosysteemeissä. Siirrymme kohti alustataloutta, jossa vanhat rakenteet avautuvat ja siiloja murretaan.”

Markkula avasi Espoossa 26.10. Euroopan komission Urban Development Networkin tapahtuman. 6Aika-strategialle tarjottiin tapahtumassa mahdollisuus komission järjestämään Peer Review -arviointiin. Peer Review’n tarkoituksena on vertaisarvioida osallistujakaupunkien kestävän kaupunkikehityksen strategioita ja kehittää niitä edelleen. 6Aika-strategian lisäksi Peer Review’ssä arvioituina ITI-toteuttajina olivat Toulon Ranskasta ja Alba Iulia Romaniasta. Mukana tapahtumassa oli asiantuntijoita myös muista Euroopan maista.

6Ajan kaltainen yhteistyö kuuden, toisistaan maantieteellisesti irrallisten kaupunkien kesken on ainutlaatuista Euroopan mittakaavassa, ja se on herättänyt mielenkiintoa kansainvälisissä yhteyksissä.

Avoimet ekosysteemit Euroopan malliksi

”Pohjois-Amerikassa on otettu koppia alustataloudesta markkinalähtöisesti. Euroopassa meidän pitäisi vastata tähän ekosysteemeillä, jotka perustuvat avoimuuteen ja open cities as a service -malliin”, palvelukehitysjohtaja ja 6Aika-ohjausryhmän jäsen Päivi Sutinen Espoon kaupungilta toteaa.

Sutisen mukaan arvioinneissa ilmeni, että Suomessa bottom up -ajattelu käsitetään monesti toisin kuin muualla Euroopassa. ”Täällä tehdään käytännössä yhteistyötä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toiminnan eri tasoilla, strategian suunnittelun ja toteuttamisen kaikissa vaiheissa. Lähtökohtien erilaisuus on hyvä ymmärtää yhteistyötä tehtäessä.”

Yritysyhteistyö valokeilassa

”6Aika-strategialle annetuissa palautteissa nousivat esiin esimerkiksi yritysyhteistyöhön liittyvät seikat. Meidän olisi pystyttävä kommunikoimaan oikealla tavalla yrityksille siitä, mitä ne saavat tästä yhteistyöstä”, 6Aika-ohjausryhmän puheenjohtaja, tiimipäällikkö Kimmo Heinonen Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta sanoo.

UDN Peer Review järjestettiin Espoossa 26-27.10.2017. Osallistujat vierailivat myös Kalasatamassa, jossa näytettiin esimerkkejä 6Aika-kärkihankkeiden tuloksista. Kalasatamassa esittäytyivät Linked Events -rajapinta, Fiksun Kalasataman nopeat kokeilut, koulujen ja yritysten KYKY-yhteiskehittäminen sekä lapsiperheiden palvelutarjotin.


UDN-verkosto tutustui Kalasatamassa esimerkkeihin 6Aika-kärkihankkeiden tuloksista:

Joukko ihmisiä, miehiä ja naisia, seisoo messustandilla, jossa mies ja nainen puhumassa. Vieressä roll-up, jossa otsikkona Fiksu Kalasatama. Avara tilam taustalla muita standeja ja roll-upeja.
Fiksun Kalasataman standilla Kaisa Spilling, Maija Bergström ja Mikko Martikka kertoivat Nopeiden kokeilujen mallista ja mallin hyödyntämisestä Ilmastokatu-hankkeessa.

 

Nainen puhuu messustandilla, taustalla ruutu ja 6Aika-rekvisiittaa. Ihmisiä kuuntelemassa.
Katja Hagman kertoi koulujen ja yritysten KYKY-yhteiskehittämisen mallista.

 

Mies puhuu messustandilla, vieressä ruutu ja 6Aika-rekvisiittaa. Miehiä ja naisia kuuntelemassa.
Joonas Dukpa esitteli Linked Events -rajapintaa.

 

Nainen puhuu messustandilla, vieressä ruutu ja 6Aika-rekvisiittaa, miehiä ja naisia kuuntelemassa.
Johanna Timosen johdolla verkosto tutustui lapsiperheiden palvelutarjottimeen.

Kuvat: Lasse Lecklin ja Kalle Kataila