Älykaupungit tehdään yhdessä

03.11.2015

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia.  Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistuminen tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupunkien alueella asuu 30 % Suomen väestöstä. Näin ollen strategia koskee joka 3. suomalaista. 6Aika-strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Asiakkaitamme ovat yritykset ja kaupunkilaiset

Kun maailma muuttuu, muuttuu tekemisen tapa myös kaupungeissa. 6Aika-strategian asiakkaita ovat yritykset ja kaupunkien asukkaat. Haluamme ymmärtää heidän tarpeitaan entistä paremmin. Yliopistojen ja korkeakoulujen kaltaiset tutkimus- ja kehitysorganisaatiot ovat mukana yhteiskehittämisessä. Periaatteena on se, että yhdessä kehittäminen on win-win-win-win: kaikki osapuolet hyötyvät. Kaupungit, kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt sekä T&K&I-organisaatiot.

Uusia palveluja ja liiketoiminnan paikkoja

6Aika-hankkeet tarjoavat yrityksille mahdollisuuden uusien palvelujen kehittämiseen. Esimerkiksi Nopeat kokeilut on osoittautunut tehokkaaksi kehittämisen menetelmäksi. Hankkeet järjestävät yrityksille myös koulutuksia ja muita tapahtumia, joista ne saavat eväitä liiketoimintaansa. Kuutoskaupungeissa on runsaasti dataa ja osaamista, joita voi käyttää raaka-aineena kehittämiselle. Jotta data olisi vapaasti saatavilla, olemme avanneet myös rajapintojamme.

 

Hankkeet ovat 6Ajan moottoreita

6Aika-pilotti- ja kokeiluhankkeiden aihepiirit vaihtelevat älykkäästä liikkumisesta oppimiseen, terveydestä ja hyvinvoinnista kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. 6Aika-kokonaisuudessa on myös työllisyyden ja osaamisen hankkeita. Hankkeet ovat aina vähintään kahden toimijan yhteishankkeita. Avoimia hankehakuja järjestetään keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

6Aika-strategian perustana on kolme laajamittaista kärkihanketta: Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus.  Ne ovat edistäneet suomalaisen älykaupunkimallin tärkeitä osatekijöitä: asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä, datan avaamista ja hyödyntämistä sekä palveluiden kehittämistä aidossa kaupunkiympäristössä.

6Aika-strategia valittiin Suomen kärkihankkeeksi EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuonna.

Testaamme avoimilla innovaatioalustoilla

Kaupungit avautuvat, ja erilaiset fyysiset ja virtuaaliset kaupunkitilat muuttuvat innovaatioalustoiksi. Alustoilla kehitetään ja testataan uusia tuotteita ja palveluja. 6Aika-strategiassa esimerkiksi koulut, ostoskeskukset, sairaalat, hoitokodit, kadut ja kaupunginosat toimivat innovaatioalustoina ja yhteiskehittämisen tiloina.

Kaupungeissa versoo uusi innovaatiokulttuuri – 6Ajassa yhä tiiviimpi yhteistyö

Kuutoskaupungeissa versoo uudenlainen innovaatiokulttuuri, joka leviää niin kaupunkien sisällä kuin välilläkin. Yhteistyö, jota 6Aika-strategiassa tehdään kaupunkien ja yritysten kesken, vaikuttaa koko Suomen kilpailukykyyn. Monialainen 6Aika tarjoaa ainutlaatuiset puitteet älykkäälle ja kestävälle kaupunkikehittämiselle.

Kysy lisää, täältä löydät yhteystietomme 
Seuraa 6Aikaa Twitterissä: @Kuutosaika #6Aika
6Aika YouTubessa: 6Aika videos
Tilaa 6Aika uutiskirje

6Aika-strategia – Avoimet ja älykkäät palvelut 2014–2020 on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Strategiaa ja sen hankkeita rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR). Rahoittavana viranomaisena EAKR-rahoituksen osalta toimii Uudenmaan liitto ja ESR-rahoituksen osalta Hämeen ELY-keskus. Budjetti on noin 100 miljoonaa euroa. Lue lisää rahoituksesta täällä.

Jaa artikkeli