Siirry sisältöön

6Aika avoimen datan kärkitapahtumassa Kanadassa

08.07.2015 | Uutiset

Kanadan pääkaupungissa, Ottawassa, järjestettiin toukokuussa 2015 kansainvälinen avoimen datan tapahtumien viikko. Se alkoi Canadian Open Data Summit -kokoontumisella ja jatkui lukuisten tapahtumien myötä huipentuen 28–29.5.2015 järjestettyyn International Open Data Conference-tapahtumaan.

Kanadaan matkusti yhdeksän henkinen delegaatio (kuvassa), jossa oli Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen edustajia viidestä kuutoskaupungista. Matkan tavoitteena tapahtumiin osallistumisen lisäksi oli verkostoitua muiden kaupunkien avoimen datan edustajien kanssa, kuulla alan tuoreita kuulumisia ja viedä maailmalle tietoa Suomessa 6Aika-strategiassa tehtävästä kaupunkien välisestä avoimen datan yhteistyöstä. Lisäksi haluttiin kartoittaa uusia yhteistyökumppaneita.

Parhaiden käytäntöjen jakamista

Vuosittain järjestettävä Canadian Open Data Summit tuo yhteen avoimen datan kansalliset haasteet ja parhaat käytännöt. Tapahtuma kohderyhmänä ovat erityisesti julkisen sektorin toimijat.

Tapahtumassa nousi esiin muun muassa kirjastojen rooli avoimen datan ja avoimen hallinnon kentässä. “Kirjastot ovat tehneet avointa hallintoa alusta lähtien”, totesi professori Pamela Robinson Ryersonin yliopistosta. Smart Chicagon Challenge:n toimitusjohtaja Demond Drummer puolestaan esitteli LargeLots -ohjelman, jossa avoimen datan avulla kaupunkilaisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristönsä vapaisiin maa-alueisiin ja sitä kautta viihtyvyyteen.

Tämän vuoden Canadian Open Data Award meni Edmontonin kaupungille, joka on ansioitunut muun muassa kehittämällä palkitun data-analytiikka työkalun the Citizen Dashboardin.

Seuraavan päivän Unconference -tapahtumassa pääosassa oli yleisö. Konferenssin osallistujat loivat itse tapahtuman agendan ja työstivät aiheita sen mukaisesti pienryhmissä. Tapahtuman 80 osallistujaa jakoivat tietoa ja taitoa avoimen datan haasteista ja ratkaisuista yli kulttuurirajojen. Suomen 6Aika-kaupunkiyhteistyö sai osakseen paljon huomiota. Forum Virium Helsingin kehityspäällikön Hanna Niemi-Huegartsin haastattelun tapahtumasta voi kuunnella täältä.

Julkishallinto hyödyntämään avointa dataa

Kolmatta kertaa järjestettävä International Open Data Conference keräsi paikalle yhteensä yli 1000 osallistujaa yli 50 maasta. Kaksipäiväinen tapahtuma koostui lukuisista puheenvuoroista, paneelikeskusteluista ja työryhmistä.

Ohjelma painottui julkishallinnon sekä avoimen datan suhdanteeseen ja esityksissä pohdittiin muun muassa, miten julkishallinto hyödyntäisi itse avointa dataa laajemmin. Ratkaisuna koettiin tietoisuuden ja yhteistyön lisääminen sekä niiden ruokkiminen eri hallinnontasojen ja sektorien kuten myös yritysten ja kansalaisten välillä. Avoin data -yhteisön on omalla toiminnallaan avauduttava ja tultava ihmisiä lähelle. “Dataa kuvataan toisinaan öljyksi vaikka tosiasiassa se on infrastruktuuri”, kuvasi Open Data Instituten puheenjohtaja Sir Nigel Shadbolt. New Yorkin kaupungin data-analytiikan johtaja Amen Ra Mashariki (kuvassa) puolestaan kietytti ajatuksensa seuraavasti: “Haluamme käyttää avointa dataa verbinä, emme substantiivina.“

Mies esiintymässä
Amen Ra

Avoimet kaupungit -paneelissa peräänkuulutettiin dataosaamista. Uruguayn teollisuuden varaministeri Guillermo Moncecchi julisti, ettei pelkkä data ole tarpeeksi. Tarvitaan tietoisuutta, tiedettä ja taitoja käyttää dataa sekä laskennallista ja tilastollista ajattelutapaa. Samoilla linjoilla oli myös Amen Ra Mashariki: “Meidän tavoitteemme ei ole lähtökohtaisesti rakentaa älykästä kaupunkia vaan valtuuttaa älykkäät kansalaiset.”

Konferenssin materiaalit löytyvät täältä.
Konferenssin yhteenveto.

Kuusi kaupunkia isojen sarjassa

Konferenssin yhteydessä järjestettiin tapaaminen 6Aika-kaupunkien ja Kanadan kaupunkien – Toronton, Montrealin, Edmontonin ja Ottawan – edustajien välillä. Huhu tapaamisesta kiiri konferenssin aikana ja paikalle saapui avoimen datan edustajia myös New Yorkin, Jakartan ja Quiton (Ecuador) kaupungeista.

Tapaamisen tavoitteena oli vaihtaa tietämystä kaupunkien välillä ja keskustelu soljuikin luontevasti kaupunkien summatessa hyviä ja huonoja kokemuksiaan. Oppitunteja riitti puolin ja toisin; Pohjois-Amerikan kaupungit ovat saaneet kukin oman kaupunkiyhteisönsä hyvin mukaan avoimen datan toimintaan. Toisaalta taas Suomen 6Aika-kaupunkien välinen yhteistyö on kansainvälisestikin vertaansa vailla.

Tilaisuus avasi hyvin perspektiiviä isojen ja pienten kaupunkien samanlaisille haasteille sekä sille, että Suomessa on 6Aika-strategialla tartuttu oikeisiin asioihin – ja ollaan paikoin jopa edelläkävijöitä.

Ensi vuonna International Open Data Conference järjestetään Madridissa, Espanjassa 6.-7.10.2016. Lue lisää tapahtumasta.

Linkkejä:
http://opendatacon.org
http://opendatasummit.ca