5 havaintoa Euroopan suurimmasta kaupunkien tapahtumasta EWRC:stä

15.10.2019 | 6AikaUutiset
Cover for article '5 havaintoa Euroopan suurimmasta kaupunkien tapahtumasta EWRC:stä'

“Cities and regions: Leaders in addressing climate change” -keskustelua veti Oslo European Green Capital 2019 -viestinnästä vastaava Marianne Alfsen. Kuva: EWRC © EU:UE

European Week of Regions and Cities (EWRC) järjestettiin 7.-10.10.2019 Brysselissä. Tässä muutamia havaintoja tapahtumasta.

  1. Kaupunkeja kehitetään edelleen teknologia edellä monissa Euroopan maissa. Suuntana on kuitenkin ihmiskeskeinen (human-centric) kehittäminen, jossa digitalisaatio nähdään välineenä itseisarvon sijasta. Kaupunkien kehittäminen nähdään tällöin kokonaisuutena, joka koostuu useista osa-alueista ja näkökulmista, joista teknologia on yksi.
  2. Kaupungit tarvitsevat lisää osaamista yksittäisiä teemoja laajemmasta kehittämisestä sekä ymmärrystä useammasta EU:n rahoitusinstrumentista näiden kokonaisuuksien rahoittajina.
  3. Kaupungeilla on tärkeä rooli suurten haasteiden ratkaisijana, sillä kaupungistuminen kiihtyy ja väki tiivistyy yhä suppeammille alueille. Kaupungit voivat näyttää tietä toisilleen ja valtiollisille toimijoille esim. ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä testaamalla ja kehittämällä uusia ratkaisuja, joita muut toimijat voivat ottaa käyttöön.
  4. Oslo, Euroopan Green Capital 2019, on hyödyntänyt jo kolmen vuoden ajan erillistä ilmastobudjettia, joka toimii strategisena työkaluna kaupungin vähentäessä hiilidioksidipäästöjään. Oslon ilmastotyöstä on ottanut mallia esimerkiksi New Yorkin kaupunki.
  5. 6Aika-hankkeissa yhteistyö kaupunkien ja kaupunkiympäristön eri toimijoiden kesken on eurooppalaisittain katsottuna hyvin konkreettista, joten 6Aika-esimerkkien ja oppien jakaminen kansainvälisille verkostoille on tässäkin mielessä arvokasta.
Kuva Euroopan komission Joint Research Centren raportista Future of Cities, jota päivitetään os. https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/

 

Erityisasiantuntija Olli Voutilainen työ- ja elinkeinoministeriöstä viittasi eri näkökulmien integroimiseen alustuksessaan Digital Innovation in Urban Environments -paneelikeskusteluun.

 

Norjan EU-lähettiläs Rolf Einar Fife avasi Cities and regions: Leaders in addressing climate change -keskustelun. Kuva: EWRC © EU:UE

 

Kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Pekka Sundman Turun kaupungilta ja projektipäällikkö Tuomas Vanhanen Energiaviisaat kaupungit -hankkeesta edustivat 6Aikaa Cities and regions: Leaders in addressing climate change -keskustelussa.

        

European Week of Regions and Cities on alansa suurin julkinen tapahtuma Euroopassa. https://europa.eu/regions-and-cities/

Lähteet: Puheenvuorot EWRC:ssä keskustelussa ”Digital Innovation in Urban Environments” 8.10. (järjestäjänä ESPON-ohjelma) ja keskustelussa ”Cities and regions: Leaders in addressing climate change” 10.10. (järjestäjinä 6Aika ja norjalaiset yhteistyökumppanit) sekä 6Aika-koordinaatio.

Twitter: #EURegionsWeek