Siirry sisältöön

365/12-malli avaa ammattiin opiskeleville uusia mahdollisuuksia

Kuva: Pexels

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -malli antaa opiskelijoille mahdollisuuden hankkia uutta osaamista ajasta ja paikasta riippumatta. Kysyimme hankkeessa mukana olleilta opiskelijoilta ja yrityksen edustajalta, miten he ovat tästä hyötyneet.

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -malli on luotu osana samannimistä 6Aika-hanketta. Opiskelijoille luodaan mallin avulla oma oppimispolku aiemman osaamisen pohjalta. Oppia voi hankkia perinteisen luokkahuoneopetuksen lisäksi esimerkiksi osaamiskeskuksista, työelämästä ja digitaalisista oppimisympäristöistä.

Toiveena alan vaihto

Jesse Ruskomaa oli 365/12-hankkeen alkaessa lomautettuna messualan yrityksestä. Hän oli suunnitellut jo pidempään alan vaihtoa.

”Ajattelin, että nyt olisi hyvä väli päästä korottamaan ammattikoulun todistuksen arvosanoja, jotta minulla olisi paremmat mahdollisuudet seuraavaan jatko-opiskelupaikaan”, Ruskomaa sanoo.

Ruskomaa valmistui sähköasentajaksi vuonna 2006. Töitä hän on tehnyt sähköalan lisäksi kuljetus- ja messualalla. 365/12-hankkeen aikana tehdyt opinnot Turun ammatti-instituutti TAIssa ovat tuoneet päiviin järkevää tekemistä pitkän lomautuksen jälkeen.

Ruskomaan opinnot ovat vielä kesken, mutta hän uskoo, että jos arvosanat paranevat, hänellä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet saavuttaa tavoitteensa.

”Toivoisin pääseväni Kuopion Pelastusopistoon opiskelemaan palomies-sairaankuljettajaksi ja työllistyväni pelastuslaitokselle”, Ruskomaa kertoo.

Oppia oman työn tehostamiseen

Tampereen Tredussa opiskeleva Lauri Laine osallistui 365/12-hankkeeseen, koska hän uskoi siitä olevan apua tulevaisuuden työelämässä.

”Ennen opiskelua olin touhunnut työkoneiden parissa ja minulla oli peruskoulutausta. Hanke vei omaa tekemistäni parempaan suuntaan ja antoi mahdollisuuden keskittyä ongelmakohtiin, joita ei välttämättä itse ollut huomannut”, Laine sanoo.

Laine on suuntautunut ajokoneelle ja oppi hankkeen aikana käyttämään MaxiVision-karttasovellusta. Hän ymmärsi ajokonetyön suunnittelun merkityksen aiempaa paremmin. 365/12-hankkeeseen osallistuminen nopeutti ajokoneen kehitystä ja työ tehostui. Se näkyy suoraan ajokoneen tuottavuudessa.

”Tulevaisuudessa haluaisin kehittyä omassa työssäni koko ajan paremmaksi, mutta se vaatii tietysti töitä. Olen kuitenkin valmis työuralla tuleviin haasteisiin”, Laine sanoo.

Osaavia työntekijöitä yritysasiakkaille

Yksi 365/12-hankkeessa mukana olleista yrityksistä on henkilöstöalan yritys StaffPoint. Yritys on ollut mukana useissa hankkeissa, joissa tavoitellaan työvoiman saatavuuden parantamista.

”Olemme tehneet paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä jo vuosia. Halusin olla mukana tässä hankkeessa, jotta pystymme auttamaan omia yritysasiakkaitamme saamaan koulutussektorilta osaavaa työvoimaa tämän hetken tarpeisiin”, resurssipäällikkö Veli-Pekka Ahola kertoo.

Osaavat yhteyshenkilöt Oulun OSAO:ssa helpottavat yhteistyötä ja esimerkiksi matkailualan yksilölliset opintopolut vastaavat erinomaisesti StaffPointin asiakasyritysten vaatimuksiin.

”Yhteistyö asiakasyritysten, koulujen ja StaffPointin kesken takaa myös tulevalle työntekijälle mahdollisuuden urakehitykseen erilaisissa kohteissa. Opiskelijat saavat työtilaisuuksia kattavan yritysasiakasverkostomme kautta”, Ahola sanoo.

StaffPoint toimi hankkeessa rekrytoinnin kumppanina ja mahdollisti erilaisten urapolkujen syntymistä. StaffPointin kautta kulki myös tietoa yritysten ja oppilaitosten välillä.

Ahola kannustaa muitakin yrityksiä lähtemään vastaaviin hankkeisiin, sillä se on keino vaikuttaa.

”Esimerkiksi ravintola-alan työntekijöitä ei tällä hetkellä valmistu tarvittavaa määrää. Ilman joustavia ja yrityslähtöisiä koulutusmahdollisuuksia olemme tulevaisuudessa yhä enemmän Suomen ulkopuolelta tulevan työvoiman varassa. Alan vetovoimaisuuden pitää kasvaa ja juuri tämän kaltaiset hankkeet mahdollistavat yksilölliset opinpolut ajasta ja paikasta riippumatta”, Ahola sanoo.

Tutustu 365/12-malliin osoitteessa polkuammattiin.fi