Siirry sisältöön

ESR-hankehaku 1.3.–15.4.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman ESR-haku avautuu 1.3.2016. Hämeen ELY-keskuksen avaama haku koskee kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategian painopistettä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.

Hakemuksen tulee kohdistua toimintalinjan 3 erityistavoitteeseen 6.1. (Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen). Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa tutustua hakijan ohjeeseen ja hakuilmoitukseen. Hakemukset jätetään sähköiseen EURA-järjestelmään viimeistään 15.4.2016.

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 6.1. Rahoitusta voivat hakea työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

Tutustu myös 7.3.2016 Turussa järjestetyn hakuinfon materiaaleihin: Hämeen ELY-keskuksen esitys ja 6Aika-esitysmateriaali

Millaisia hankkeita rahoitetaan?

Rahoitettavaksi haetaan yhteishankkeita, joissa on toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta. Hankkeiden tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu). Lisäksi hankkeiden tulee olla vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita, ja hakijoina tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Haussa haetaan kehittämishankkeita, joissa tulee olla konkreettisia toimenpiteitä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisille kohderyhmille. Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.

Hankkeiden valmistelussa kannattaa olla yhteydessä kuutoskaupunkeihin, jotta varmistetaan pilottihankkeen kytkeytyminen kaupungin työllisyydenhoidon linjauksiin (ks. kaupunkien yhteystiedot alla). 6Aika-strategian mukaisesti hankkeissa tulee edistää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä (esim. julkishallinto, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, kolmas sektori ja loppukäyttäjät).

Työllisyyttä tukevia hankkeita

Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Lisätietoja Rakennerahaston toimintalinjoista ja erityistavoitteista Rakennerahaston sivulta.

ESR-haussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityistavoitteen kohderyhmille. Tässä haussa kaupungit ovat nostaneet erityisiksi kohderyhmksi nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot sekä kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeiden tuettava 6Aika-kärkihanketta

Haettavien pilotti- ja kokeiluhankkeiden tulee myös tukea 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteita sekä palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien alueella.

6Aika-strategian painopisteen Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteena on:
– Tuottaa uutta sisällöllistä tai menetelmällistä yhteistyötä asiakaspalvelumallien eri osien (kuten asiakkuuksien hallinta, monikanavaisuus, monituottajuus) kehittämiseen
– Hyödyntää kehittämisessä palvelumuotoilua ja yhteiskehittämisen toimintamalleja
– Tuottaa tunnistetuille asiakassegmenteille ratkaisuja, jotka lisäävät palvelujen tuottavuutta, luovat uutta yrittäjyyttä ja/tai vähentävät julkisten palvelujen kysyntää

Kärkihanketta tukevien pilottihankkeiden tavoitteena tulee olla:
– Luoda ja kokeilla digitalisaatiota hyödyntäviä uusia toimintamalleja ja -tapoja työllistymisen edistämiseksi valituissa erityistavoitteen kohderyhmissä
– Löytää keinoja eri kohderyhmien osaamisen tunnistamiseen ja tuoda uusia menetelmiä työllistymiseen ja yrittäjyyteen
– Hyödyntää eri toimijoiden yhteiskehittämistä
– Saada hankkeiden aikana käyntiin kokemusten ja tulosten levittäminen laaja-alaisesti muiden toimijoiden käyttöön

Lisätietoja

Hämeen ELY-keskus (ESR-sisällöt):
Jukka Anttila
Rahoitusasiantuntija
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
Puh. 0295 021 241

Helsinki

Robert Eriksson
Hankeasiantuntija / 6Aika-koordinaatio
robert.eriksson(at)hel.fi
Puh. 040 6720829

Espoo

Johanna Lyytikäinen
Projektikoordinaattori / 6Aika-koordinaatio
johanna.lyytikainen(at)espoo.fi
Puh. 040 723 1833

Said Aden
Maahanmuuttaja- ja työllisyysasioiden päällikkö
said.aden(at)espoo.fi
Puh. 043 825 1950

Vantaa

Asko Räsänen
Erityisasiantuntija / 6Aika-koordinaatio
asko.rasanen(at)vantaa.fi
Puh. 040 502 0500

Soile Huumonen
Suunnittelija / Työllisyysasiat
soile.huumonen(at)vantaa.fi
Puh. 050 314 6224

Tampere

Jukka Järvinen
Aluekehityspäällikkö / 6Aika-koordinaatio
jukka.jarvinen(at)tampere.fi
Puh. 040 724  1112

Tuula Mikkonen
Suunnittelupäällikkö / Työllisyysasiat
tuula.mikkonen(at)tampere.fi
Puh. 040 8004 962

Turku

Anna-Mari Sopenlehto
Asiantuntija / 6Aika-koordinaatio
anna-mari.sopenlehto(at)turku.fi
Puh. 050 559 0239

Mika Helva
Palvelujohtaja / Työllisyysasiat
mika.helva(at)turku.fi
Puh. 040 124 6498

Jaana Malen
Toimistopäällikkö / Työllisyysasiat
jaana.malen(at)turku.fi
Puh. 050 342 4554

Oulu

Juha Sirviö
Ohjelmakoordinaattori / 6Aika-koordinaatio
juha.sirvio(at)ouka.fi
Puh. 050 569 5281

Saila Lehto
Ohjelmakoordinaattori / Työllisyysasiat
saila.lehto(at)ouka.fi
Puh. 050 572 8533